Thống kê

Truy cập hôm nay 637
Tổng lượt truy cập 976760
Dany 20DF
Thành phần: Metsulfuron Methyl 20% phụ gia 80%

Công dụng: Dany 20DF là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tác động hậu nảy mầm, diệt được nhiều loại cỏ lá rộng, cỏ năn lác(cỏ bợ, cỏ dừa, cỏ cháo, cỏ chác, cỏ lác rận )trên lúa, cây ăn quả, mía, ngủ cốc...


Dibphosate 480SL

Thành phần: Glyphosate IPA 48% (w/v)

Công dụng: Dibphosate 480SL là thuốc trừ cỏ không chọn lọc, tác dụng nội hấp, trừ cỏ hậu nảy mầm. Dibphosate 480 DD ít độc với người và gia súc. Dibphosate 480SL có tác dụng cao khi trừ một số loại cỏ hằng niên và cỏ đa niên. Dibphosate 480SL được sử dụng cho vườn cây ăn trái, cao su, cà phê, tiêu, trên bờ đê, các khu di tích.


Dibstar 50EC
Thành phần: Acetochlor 500 g/lít

Công dụng: Dibstar 50EC là thuốc trừ cỏ nội hấp, có tính chọn lọc cao. với hoạt chất mới, mạnh nhất và được sử dụng nhiều nhất. Dibstar 50 EC là thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm, diệt trừ các loại cỏ cho cây trồng cạn như cỏ họ hòa bản (cỏ chỉ, cỏ lồng vực, cỏ chân vịt...) cỏ lá rộng (dền gai, rau sam..) hại đậu như đậu nành (đậu tương), đậu phộng (lạc).


Dibuta 60EC
Thành phần: Butachlo++.... 600gr/lít Dibarim (chất an toàn ) ...100 gr/lít.
Công dụng: Chuyên diệt cỏ: lồng vực, chác lác, đuôi phụng và lúa cỏ. Thuốc trừ cỏ chọn lọc cho lúa sạ.

Genius 25WP
Thành phần: Quinclorac 22% Pyrazosulphuron Ethyl 3 % Phụ gia 75 %

Công dụng: Genius 25WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tác động lưu dẫn hai chiều diệt được nhiều loại cỏ họ hòa bản, cỏ năn lác, cỏ lá rộng trên ruộng lúa.


Genosate 480SL

- Thành phần: Glyphosate potassium salt 480 g/l

- Công dụng: Genosate 480SL là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, không chọn lọc, tác động nội hấp mạnh tiêu diệt tận gốc rễ những loại cỏ khó trị.


Loadstar 10WP - 60WG
Thành phần: Bensulfuron Methyl 10%(w/w)

Công dụng: Loadstar là thuốc trừ cỏ chọn lọc, nội hấp, tác động tiền nảy mầm và hậu nảy mầm, diệt được nhiều cỏ năn lác, cỏ lá rộng trên ruộng lúa sạ và lúa cấy. Đặc trị cỏ chác, lác, cháo, vẫy ốc, rau mác, rau bợ, cỏ xà bông, rau mương, rau dừa, cỏ mực...thuốc có thể dùng trễ hơn 10 ngày sau khi sạ với liều dùng tăng lên


Luxdan 75WG
  

- Thành phần:    Nicosulfuron 750g / kg

- Công dụng: Luxdan 75WG thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm, có tác động nội hấp mạnh, trừ nhiều loại cỏ khác nhau trên ruộng Ngô (Bắp)


QUEEN SOFT 40WP
Thành phần: Pretilachlor: ....... 36% + Bensulfuron Methyl: ...... 4%
Công dụng: QUEEN SOFT 40WP là thuốc trừ cỏ chọn lọc cho ruộng lúa

Sanaphen 600SL, 720SL
Thành phần: 2,4D- Dimethylamin Salt.

Công dụng: Sanaphen là thuốc trừ cỏ chọn lọc có tác dụng nội hấp và ở liều thấp gây kích thích sinh trưởng tế bào thực vật. Sanaphen trừ được nhiều loại cỏ 2 lá mầm và cỏ họ Chác Lác, trên ruộng Lúa, Mía... như cỏ Chác, cỏ Lác, cỏ Cháo, cỏ Năng, rau Dừa, rau Sam, Nghễn, cỏ Mực...


Trang 1 - 2 - 3 ·